Szanowni Państwo,

od czasu do czasu najciekawsze kazusy karne pisze samo życie. I tak obecnie na naszych oczach rozgrywa się narodowa epopeja w przedmiocie rozstrzygania czy i ewentualnie jaka odpowiedzialność grozi członkom Młodzieży Wszechpolskiej za podpalenie flagi UE. Daleka jestem od wikłania się w niebezpieczne meandry polityki, dlatego skupię się wyłącznie na analizie prawnej.

Rozważać będziemy możliwość stosowania następujących przepisów:

a) art. 137 par. 1  kodeksu karnego, który stanowi, że kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku zaś 137 par. 2 kodeksu karnego, który stanowi podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę flagę lub inny znak państwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego państwa lub na zarządzenie polskiego organu władzy.

b)  art. 51 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publiczny m, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny

c) art. 141 kodeksu wykroczeń, który stanowi, że kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500,00 zł albo karze nagany