Kancelaria AKW LAW

SPRAWY KARNE PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PRAWO RODZINNE tel. 507-020-696 e-mail: kancelaria@kurowskawojcik.pl

Zostałem zatrzymany za jazdę w stanie nietrzeźwości- jak mam się bronić?

Prowadzenie skutecznej obrony w każdej sprawie karnej polecamy powierzyć doświadczonemu adwokatowi- karniście. Przede wszystkim będąc osobą podejrzaną a na następnym etapie postępowania oskarżoną o czyn z art. 178a k.k. działasz pod wpływem stresuZ mojego doświadczenia wynika, że Klienci wielokrotnie podejmując się samodzielnej obrony w swojej sprawie podnoszą okoliczności- choć w ich mniemaniu ważne- pozostające jednak bez znaczenia dla rozstrzygnięcia ich sprawy a tym samym raczej niegwarantujące uzyskania korzystnego dla nich rozstrzygnięcia. 

Wielokrotnie-jak wynika z mojego doświadczenia- mają miejsce sytuacje, gdzie osoby którym zarzucono popełnienie czynu z art. 178 a k.k. są namawiane przez policję lub prokuratora do tzw. dobrowolnego poddania się karze- przy czym zazwyczaj pada jako propozycja orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat. Nie wielu podejrzanych wie, że taki wyrok wydany na skutek dobrowolnego poddania się karze jest wyrokiem skazującym-zaś zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat w przypadku skazania i tak zazwyczaj zostaje orzeczony, gdyż jedynie w bardzo wyjątkowych sytuacjach sąd może odstąpić od jego orzeczenia- co w praktyce jest praktycznie nie zdarza.

Tymczasem korzystając z pomocy profesjonalnego obrońcy-adwokata możesz walczyć o np. warunkowe umorzenie postępowania karnego, co może wiązać się dla Ciebie m.in. z orzeczeniem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 1 roku lub odstąpieniem od orzekania takiego zakazu.

 

Jeśli jednak z jakiś względów decydujesz się na samodzielną obronę poniżej przedstawiam Ci na co powinieneś zwrócić uwagę mając zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym stanie nietrzeźwości:

a/w chwili zatrzymania:

  1. możesz żądać przeprowadzania badania krwi zamiast badania alkomatem
  2. żądaj zaprotokołowania wszystkich nieprawidłowości w trakcie przeprowadzania pomiarów tj. np. czy otrzymałeś zapakowany ustnik, czy alkomat działał poprawnie (a może były jakieś zakłócenia), kontroluj wpisywane godziny pomiarów do protokołu, jeżeli po przyjeździe na Komendę dopiero zostaje włączony alkomat stacjonarny- żądaj odnotowania godziny włączenia,
  3. nie musisz podawać do protokołu przeprowadzania badania trzeźwości kiedy i w jakich ilościach spożywałeś alkohol
  4. masz jednak obowiązek poddać się pobraniu krwi na żądanie organu ścigania- art. 74 par.2 pkt.2 z wyjątkami przewidzianymi w pkt. 3 k.p.k.

b/na późniejszym etapie postępowania:

  1. sprawdź prawidłowość dokonanych pomiarów alkomatem (ilość pomiarów, odstęp czasu pomiędzy pomiarami, czas wydechu i wielkość wydechu) a także świadectwo kalibracji, nadto sprawdź czy w aktach Twojej sprawy znajdują się wydruki potwierdzające wyniki przeprowadzonych u Ciebie pomiarów
  2. rozważ czy w Twojej sprawie (z uwagi np. na niepewność pomiaru) nie zachodzi wątpliwość co do tego czy kierowałeś pojazdem w stanie nietrzeźwości czy może w stanie po użyciu alkoholu- co oznaczałoby, że dopuściłeś się jedynie wykroczenia z art. 87 k.w.
  3. jeżeli masz wątpliwości co do prawidłowości pomiarów możesz wnioskować o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii  biegłego toksykologa lub zlecić przeprowadzenie opinii prywatnej i dołączyć ją jako dowodów do akt Twojej sprawy
  4. rozważ, czy w Twojej sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia w stosunku do Ciebie warunkowego umorzenia postępowania karnego– m.in. nie mozesz być osobą karaną za przestępstwo umyślne w chwili orzekania
  5. przedstaw Sądowi wszystkie okoliczności osobiste, którą mogą mieć wpływ na wymiar kary w Twojej sprawie. Zwróć uwagę także jakie zagrożenie dla ruchu drogowego spowodowałeś swoim zachowaniem- jest ono znacznie większe jeżeli kierowałeś w stanie nietrzeźwości w godzinach szczytu na drodze o wysokim natężeniu ruchu inne jeżeli np. chciałeś jedynie zaparkować auto, lub poruszałeś się samochodem po drodze o niewielkim natężeniu ruchu (np. bardzo wcześnie rano lub późno w nocy.

 

Jak widzisz scenariuszy w Twojej sprawie i możliwych linii obrony jest wiele. Pamiętaj skorzystanie z pomocy doświadczonego karnisty pomoże Ci spokojnie zaplanować linię obrony najkorzystniejszą dla Ciebie.

 

Jeżeli poszukujesz obrońcy specjalizującego się w obronie w sprawach z art. 178a k.k. skontaktuj się ze mną:

adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696

kancelaria@kurowskawojcik.pl